Kontaktoni Posten Shqiptare

KUJDESI NDAJ KLIENTIT

Për çdo paqartësi apo informacion ju mund të na kontaktoni në:
Tel: 0800 4141 (numër pa pagesë për informacione dhe shërbime)
nga e hëna në të premte 8:00 - 16:00

ose ne adresen e e-mail si më poshtë:
asistence@postashqiptare.al                                                                                                                                                                                                                         Shkarkoni formularin, plotësojeni dhe dërgojeni atë në adresën e mësipërme ose dërgojeni atë me postë në adresën e Postës Shqiptare. 

  

DREJTORIA E PERGJITHSHME E  POSTA SHQIPTARE  sh.a. 
Adresa: 

Posta Shqiptare sh.a. 
Rr. “Reshit Çollaku”, Nr. 4 
Tirana

Telefononi në:

+ 355 4 2222 315 Çentrali i Drejtorisë së Përgjithshme

Fax: + 355 4 2266 559 
e-mail: posta@postashqiptare.al

NE QENDREN KOMBETARE TE SHERBIMIT EMS TIRANE

Tel:  + 355 4 2455 749           
Fax: + 355 4 2455 750

QENDRA TRANZITE

Tel:  + 355 4 2379 941 Dega Tranzite
Tel:  + 355 4 2375 598 Dega e Shtypit

Home|About us|Activities|FAQ|Contact|weblogin |
Copyright 2018 nga Posta Shqiptare sh.a. te gjitha te drejtat e rezervuara