Albanian Flora  

Issue date: 01.11.2017

The issue consists of 1 series with 2 stamps

Author: Petraq Papa

Value per set: 150 lekë and 250 lekë

Print-run: 153.000 stamps (at 150 lekë), 103.000 stamps (at 250 lekë)

Stamp dimensions: 30 x 40 mm

Sheet composition: 4 series per sheet

Sheet composition for postal service: 28 stamps per sheet (at 150 lekë), 28 stamps per sheet (at 250 lekë)

First day cover: 250 pieces

First day cover price with set: 520 lekë

Printed in Albania by Adel CO 

 

 

 

                 


Emissions 2010|Emissions 2011|Emissions 2012|Emissions 2013|Emissions 2014|Emissions 2015|Emissions 2016|Emissions 2017 |
Copyright 2017 nga Posta Shqiptare sh.a. te gjitha te drejtat e rezervuara